Freshmaker antibakteriálne vlhčené obrúsky na ruky a telo 120ks JUMBO pack

  • Odporúčané
Freshmaker antibakteriálne vlhčené obrúsky na ruky a telo 120ks JUMBO pack

JUMBO PACK - jeden kus obsahuje až 120 utierok. FRESHMAKER ANTIBACTERIAL & ANTIFUNGAL WET WIPES sú vlhčené dezinfekčné obrúsky bielej farby na dezinfekciu rúk a tela. Majú neutrálne pH, sú bez farbív a parabénov.Zloženie: 100g obsahuje 0,5g kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-16-alkyl(benzyl) dimetylamónium-chloridy.Návod na použitie: Obrúskom si utrite ruky alebo inú časť tela. Nechajte uschnúť, neoplachujte vodou. Zabráňte kontaktu s očami. Len na vonkajšie použitie. Čas pôsobenia je 60 s. Používajte biocidy bezpečným spôsobom. Pred použitím vždy prečítajte etiketu a informáciu o výrobku.Životnosť: Pri dodržaní skladovacích podmienok pozri obal. Skladovanie: Skladujte v priestore bez mrazu a slnečného svetla. Skladovacia teplota +2°C až +30°C. Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí ich dôkladne vypláchnuť čistou vodou. Pri vdýchnutí vyviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri náhodnom požití v prípade ťažkostí zabezpečiť lekársku pomoc.Upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Zneškodňovanie: Obrúsky a obal zneškodňujte v súlade s ustanovením zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., v platnom znení. Zákaz opakovaného použitia obalu! Dátum výroby a dátum spotreby uvedený na obale.Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel: + 421 2 5477 4166.Dovozca:Renáta Zacharová – EZAL, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, Slovenská republika, Tel.: 00421 41 76 45 496 Registračné číslo biocídu: bio/3932/D/20/CCHLP Používajte biocidy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Dostupnosť: skladom

Značka: Freshmaker

EAN: 8697817873631

V balení: 24 ks

DPD

Streda, 04.10.2023

2,29 € s DPH

JUMBO PACK - jeden kus obsahuje až 120 utierok. FRESHMAKER ANTIBACTERIAL & ANTIFUNGAL WET WIPES sú vlhčené dezinfekčné obrúsky bielej farby na dezinfekciu rúk a tela. Majú neutrálne pH, sú bez farbív a parabénov.Zloženie: 100g obsahuje 0,5g kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-16-alkyl(benzyl) dimetylamónium-chloridy.Návod na použitie: Obrúskom si utrite ruky alebo inú časť tela. Nechajte uschnúť, neoplachujte vodou. Zabráňte kontaktu s očami. Len na vonkajšie použitie. Čas pôsobenia je 60 s. Používajte biocidy bezpečným spôsobom. Pred použitím vždy prečítajte etiketu a informáciu o výrobku.Životnosť: Pri dodržaní skladovacích podmienok pozri obal. Skladovanie: Skladujte v priestore bez mrazu a slnečného svetla. Skladovacia teplota +2°C až +30°C. Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí ich dôkladne vypláchnuť čistou vodou. Pri vdýchnutí vyviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri náhodnom požití v prípade ťažkostí zabezpečiť lekársku pomoc.Upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Zneškodňovanie: Obrúsky a obal zneškodňujte v súlade s ustanovením zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., v platnom znení. Zákaz opakovaného použitia obalu! Dátum výroby a dátum spotreby uvedený na obale.Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel: + 421 2 5477 4166.Dovozca:Renáta Zacharová – EZAL, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, Slovenská republika, Tel.: 00421 41 76 45 496 Registračné číslo biocídu: bio/3932/D/20/CCHLP Používajte biocidy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.