Kontakty

Renáta Zacharová - EZAL
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina

IČO: 22634452
DIČ: 1020527079
IČ DPH: SK1020527079
Spoločnosť je zapísaná na Okresnom úrade v Žiline odbor Živnostenský spis č.:ŽO-98/00230/002 živn.register č.: 194/98

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 6857326023/1111
IBAN: SK24 1111 000 000 6857 326023

Zákaznícky servis: 0910/805 444, 0903/529 037
E-mail: info@magano.sk

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba

Pondelok až Piatok od 7.00 do 15.30 hod

Zodpovedný vedúci: Bc. Martin Zachar

Prevádzka

Renáta Zacharová - EZAL
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-99
011 79 Žilina 1
tel.: 041/7632 130
e-mail: za@soi.sk