Súťaže

Organizátor súťaží:
Renata Zacharová- EZAL
Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina
Slovensko
IČO: 22634452
DIČ: 1020527079
IČ DPH: SK1020527079
kontaktné údaje: tel.: 0910 805 444; e-mail: info@magano.sk

Pravidlá súťaží:
1. Trvanie súťaže- každá súťaž má začiatok a koniec trvania uvedený samostatne, v príspevku na stránkach organizátora na sociálnych sieťach.
2. Zapojenie sa do súťaže- do súťaže sa nesmú zapojiť zamestnanci organizátora a rodinní príslušníci organizátora.
3. Konkrétna výhra a jej hodnota je uvedená v príspevku na stránkach organizátora na sociálnych sieťach.
4. Podmienky zapojenia sa do súťaže sú v súčinnosti s platnou legislatívou a podmienok jednotlivých sociálnych sietí.
5. Vekové obmedzenie- do súťaží sa môžu zapojiť iba osoby staršie ako 18 rokov.
6. Spôsob oznámenia výhercu/-ov- žrebovaním na jednotlivých stránkach organizátora na sociálnych sieťach..
7. Výhra bude výhercovi doručená prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, v dohodnutý termín a na dohodnutú doručovaciu adresu, na náklady organizátora súťaže.
8. Výherca stráca nárok na výhru v prípade, že nesplnil všetky podmienky zapojenia sa do súťaže vyhlásenej organizátorom.
9. Spracovanie osobných údajov- podrobnosti v článku https://www.magano.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Súťaže spoločnosti Renata Zacharová- EZAL, prevádzkujúcej e-shop www.magano.sk, prebiehajú na fanúšikovských stránkach na sociálnych sieťach Facebook ( Magano.sk/cz) a Instagram (magano_sk_cz).

Spoločnosť Instagram- Facebook Ireland Ltd. nemá voči súťažiam žiadne záväzky. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, odobrené ani riadené touto spoločnosťou a táto spoločnosť nemá so súťažami žiadne prepojenie.