Kobex aktívna pena na koberce 500ml

Prípravok na tepovanie kobercov a čalúnených súprav, penivý s antistatickou prísadou. Návod na použitie: Pred čistením s prípravkom KOBEX dôkladne odstráňte prach pomocou vysávača. Jeden diel prípravku rozpustite v 10-tich dieloch vlažnej vody. Roztok KOBEX-u môžete použiť aj do penotvorného adaptéra vysávača alebo mechanického čističa. Ak čistíte ručne, vytvorte pomocou špongie penu, ktorú rozotrite na koberec. Zaschnuté zbytky vysajte vysávačom. Obsahuje: sek-C14-17-alkánsulfónovej kyseliny, sodné soli. Upozornenie: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Bezpečnostné upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. Prvá pomoc: Pri požití: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Pri kontakte s pokožkou: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Pokyny na zneškodnenie: Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu Zloženie 15-30% aniónové tenzidy, menej ako 5% akrylátový kopolymér, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal.

Dostupnosť: skladom

Značka: kobex

EAN: 8585003930599

V balení: 15 ks

DPD

Štvrtok, 30.05.2024

2,79 € s DPH

Prípravok na tepovanie kobercov a čalúnených súprav, penivý s antistatickou prísadou. Návod na použitie: Pred čistením s prípravkom KOBEX dôkladne odstráňte prach pomocou vysávača. Jeden diel prípravku rozpustite v 10-tich dieloch vlažnej vody. Roztok KOBEX-u môžete použiť aj do penotvorného adaptéra vysávača alebo mechanického čističa. Ak čistíte ručne, vytvorte pomocou špongie penu, ktorú rozotrite na koberec. Zaschnuté zbytky vysajte vysávačom. Obsahuje: sek-C14-17-alkánsulfónovej kyseliny, sodné soli. Upozornenie: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Bezpečnostné upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. Prvá pomoc: Pri požití: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Pri kontakte s pokožkou: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Pokyny na zneškodnenie: Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu Zloženie 15-30% aniónové tenzidy, menej ako 5% akrylátový kopolymér, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal.

Odporúčané produkty

Naposledy pozerané produkty