Luxon kryštálová sóda 1 kg

  • Akcia
  • Odporúčané
Luxon kryštálová sóda 1 kg

Luxon kryštálová sóda, ľahko a rýchlo rozpustná. Prostriedok na zmäkčovanie vody. Na namáčanie silne znečistených odevov (pracovné odevy, montérky). Vhodná do automatických práčok. Zvyšuje účinnosť pracieho prášku. Zabraňuje usadeniu vodného kameňa. Vhodná na preplachovanie pivných trubiek. Na úpravu pH v bazénoch. Návod na použitie: Namáčanie: 60 - 80 gramov na 10 litrov vody. Pranie v stredne tvrdej vode: 7,5 g na 10 l vody. Pranie vo veľmi tvrdej vode: 25 g na 10 l vody. Rovná polievková lyžica obsahuje cca 7,5 g sódy. Obsahuje dekahydrát uhličitanu sodného (EC 207-838-8). Upozornenie: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliate alebo ochranu tváre. Prvá pomoc: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Dostupnosť: skladom

Značka: Luxon

EAN: 8585003930315

V balení: 13 ks

DPD

Utorok, 21.05.2024

1,39 € s DPH 1,59 €

Luxon kryštálová sóda, ľahko a rýchlo rozpustná. Prostriedok na zmäkčovanie vody. Na namáčanie silne znečistených odevov (pracovné odevy, montérky). Vhodná do automatických práčok. Zvyšuje účinnosť pracieho prášku. Zabraňuje usadeniu vodného kameňa. Vhodná na preplachovanie pivných trubiek. Na úpravu pH v bazénoch. Návod na použitie: Namáčanie: 60 - 80 gramov na 10 litrov vody. Pranie v stredne tvrdej vode: 7,5 g na 10 l vody. Pranie vo veľmi tvrdej vode: 25 g na 10 l vody. Rovná polievková lyžica obsahuje cca 7,5 g sódy. Obsahuje dekahydrát uhličitanu sodného (EC 207-838-8). Upozornenie: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliate alebo ochranu tváre. Prvá pomoc: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Odporúčané produkty

Naposledy pozerané produkty