Tep aktívna pena na koberce 500ml

Tep aktívna pena je prípravok určený na tepovanie kobercov a čalúnených súprav. Je penivý s antistatickou prísadou. Návod na použitie: Pred čistením prostriedkom Tep dôkladne odstráňte prach pomocou vysávača. Jeden diel TEP-u rozpustite v 10-tich dieloch vlažnej vody. Roztok TEP môžete použiť aj do penotvorného adaptéra vysávača alebo mechanického čističa. Ak čistíte ručne, vytvorte pomocou špongie penu, ktorú rozotrite na koberec. Zaschnuté zvyšky vysajte vysávačom. Obsahuje: sek-C14-17-alkánsulfánovej kyseliny, sodné soli. H315 Dráždi kožu. H3318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H410 Veľmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH208 Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotianol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby. Zloženie: 5-15% aniónové tenzidy, menej ako 5% akrylátový kopolymér, deltamethrin, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: LIMONENE, LINALOON

Dostupnosť: skladom

Značka: Tep

EAN: 8585003931275

V balení: 10 ks

DPD

Štvrtok, 30.05.2024

2,29 € s DPH

Tep aktívna pena je prípravok určený na tepovanie kobercov a čalúnených súprav. Je penivý s antistatickou prísadou. Návod na použitie: Pred čistením prostriedkom Tep dôkladne odstráňte prach pomocou vysávača. Jeden diel TEP-u rozpustite v 10-tich dieloch vlažnej vody. Roztok TEP môžete použiť aj do penotvorného adaptéra vysávača alebo mechanického čističa. Ak čistíte ručne, vytvorte pomocou špongie penu, ktorú rozotrite na koberec. Zaschnuté zvyšky vysajte vysávačom. Obsahuje: sek-C14-17-alkánsulfánovej kyseliny, sodné soli. H315 Dráždi kožu. H3318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H410 Veľmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH208 Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotianol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby. Zloženie: 5-15% aniónové tenzidy, menej ako 5% akrylátový kopolymér, deltamethrin, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: LIMONENE, LINALOON

Odporúčané produkty

Naposledy pozerané produkty